reede, 29. august 2014

Õpilasliinid 2014/2015. õppeaastal ning liine teenindavad bussijuhid:

Õpilasliin VANA-VIGALA PÕHIKOOL. Vedaja FIE Kalle Teekivi, Bussijuht Raivu Ülemaante (5267344)
Õpilasliin VALGU-MÄRJAMAA I. Vedaja FIE Valdo Unga. Bussijuht Valdo Unga (53426361)
Õpilasliin VALGU-MÄRJAMAA II. Vedaja FIE Jaan Kristal. Bussijuht Jaan Kristal (5269782)
Õpilasliin KONUVERE-MÄRJAMAA GÜMNAASIUM. Vedaja AS MTG. Bussijuht Ants Palu (5295045)
Õpilasliin VARBOLA KOOL. Vedaja FIE Kalle Teekivi (5160874)
Õpilasliin VARBOLA–MÄRJAMAA GÜMNAASIUM I. Vedaja FIE Kalle Teekivi (5160874)
Õpilasliin VARBOLA–MÄRJAMAA GÜMNAASIUM II. Vedaja OÜ Arne Auto. Bussijuht Mihkel Rohtlaan (56476342)
Õpilasliin KULLAMAA KESKKOOL. Vedaja OÜ Netsest. Bussijuht Andres Vessart (56473020)
Õpilasliin SIPA-MÄRJAMA - RAIKKÜLA. Vedaja AS MTG. Bussijuht Rein Lauri (56718325)

kolmapäev, 27. august 2014

650 aastat Märjamaa Maarja koguduse esmamainimisest

Märjamaa Maarja kogudus tähistab tänavu 650 aasta möödumist esmamainimisest.
Soovime seda tähistada Neitsi Maarja sündimispühale  eelneval päeval, pühapäeval, 7. septembril kell 11.00
MISSA Maarja kirikus
Laulu ja orelimänguga teenib kaasa Helika Gustavson-Rätsep. Jutlustab Tapio Hiltunen
kell 12.30 kohv, kook ja kõned kogudusemajas
Ettekanded:
Püha Perekonna eeskuju - Toomas Nigola
Märjamaa koguduse 650 aastat - Aet Reinhold
Neitsi Maarja õndsusloos - Illimar Toomet

kell 15.15 NEITSI MAARJA SÜNDIMISPÜHA I VESPER Maarja kirikus
Laulu ja orelimänguga teenib kaasa Helika Gustavson-Rätsep


Olete teretulnud osalema!

kolmapäev, 20. august 2014

A. H.Tammsaare mõtisklus "Truudus"

A. H. Tammsaare mõtisklus "Truudus" ajakirjas "Eesti Noorus", nr 12, 19. detsember 1939, lk 353
Eestile on ainus pääsetee truudus, truudus oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. A. H. Tammsaare hoiatas: "Kui meil see tõetundmine puudub, siis ei või meid keegi aidata sest meie oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis."

esmaspäev, 11. august 2014

Märjamaa valla külade spordipäev Valgus

Külade spordipäev toimub laupäeval, 16. augustil Valgu küla pargis. Kell: 11.30 kogunemine.
11.45 avamine
12.00 võistluste algus

Võistkonna suurus 2 meest + 2 naist, lisaks varu- või laenatud võistlejad

Vajalik eelnev registreerimine 11. augustiks tauno.sau@gmail.com

pühapäev, 10. august 2014

Rattaga Raplamaal - jalgrattamatk ring ümber Märjamaa 15. august 2014

Reedel, 15. augustil rattamatk ümber Märjamaa. Väljasõit 16.30 Rapla Turismiinfokeskuse juurest Viljandi mnt 6. Rattaga teeme ringi ümber Märjamaa (30 km).
Osalustasu 10 €
Lisainfo Tiiu 510 9173

Rattaga Raplamaal 2014 aasta jalgrattamatkade eelinfo leiad: http://www.raplamaa.ee/et/turism/aktiivne_puhkus/rattaga_raplamaal/

Vaata ka: Raplamaa jalgrattarajad

neljapäev, 7. august 2014

pühapäev, 3. august 2014

Ilmus kogumik Märjamaa 650

Märjamaa Tunatoimkonna Toimetised II; Märjamaa 650: kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost. (Märjamaa, 2014, 432 lk, 29 cm). Tiraaž: 500 eks.
Sisukord:
Meriema 25. März 1364
Pilguheit Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloole
Märjamaa Apostliku Õigeusu kirik ja kogudus
Lääne-Eesti oletatavad ühendusteed ja teedevõrk 10.-17. sajandil
Muinasasumid ja- linnused ning pelgupaigad Märjamaa piirkonnas
Läänemaa, eriti Märjamaa piirkond, keskajal (1200-1562)
Ruunavere lahing ja selle eellugu
Märjamaa piirkonna mõisatest
Märjamaa lahing ja selle eellugu
Metsavendlusest Märjamaa kandis
Pilguheit Märjamaa piirkonna varasemasse ja hilisemasse ajalukku
Märkmeid Märjamaa piirkonna ajaloost
Märkmeid Märjamaa piirkonna loodusest
Looduskaitsest Märjamaa piirkonnas
Metsandus Märjamaa valla maadel 1940. aastani
Piirkonna alushariduse lugu
Laste õpetamisest Märjamaa kihelkonnas aastatel 1521-1893 ja siinse hariduselu algus
Orgita mõisast ja selles asunud kodumajanduskoolist
Märjamaa apteegi lugu
Märjamaa Haigla eilsest tänaseni
Märjamaa postside ajaloost 17. sajandist kuni 1941. aastani
Märjamaa tuletõrje, kaitseliidu ja politsei arengulugu
Rapla-Virtsu raudtee
Lisad: 
Läänemaa. Eriosa (väljavõte käsikirjast)
Märjamaa: Naaberkülast maailmani
Kirjandusallikaid Märjamaa piirkonnaloodus- ja kultuuriloo kohta
Sissejuhatus: Harri Jõgisalu
Koostaja: Tõnu Mesila
Artiklid erinevatelt autoritelt: Aet Reinhold, Tõnu Mesila, Andrus Ruhno, Sergei Seeland, Valdo Praust, Jaanus Kiili, Meinhard Uustalu, Toivo Meikar, Jürgen Kusmin, Leonhard Vaide, Toomas Kokk, Kees Vanamölder
Toimetajad: Jaanus Kiili, Jürgen Kusmin
Kaanekujundus, küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Raamatu hind: 20 eurot (raamatu müügihinnast 1 euro läheb Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali fondi).
Raamat on müügil Märjamaa Valla Raamatukogus

reede, 1. august 2014

Kirikukontsert 7. augustil Velise kirikus


Kasti tee ristmiku remont alates 6. augustist 2014Alates 6. augustist 2014 toimuvad teedeehitustööd Riigimaantee nr. 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 58,662-59,794; 62,747-64,770 ja km 67,263 Kasti ristmikul.
Ehitustööd kestavad kokku 2 kuud.
Kahel esimesel lõigul toimub teekatte remont, mille käigus ol.olev teekate saab uue asfaltkatte.
Kasti ristmikul toimub aga ulatuslikum ümberehitus.
Projektiga on tagatud võimalikult suures mahus ristmiku liiklusohutuse parendamine. Kasti ristmiku asukohas on põhimaanteele nr 4 projekteeritud vasakpöörde rajad mõlemale suunale. See võimaldab põhimaantee liiklejatel sooritada vasakpööret selliselt, et otseliiklejate liikumine ei ole takistatud.
Samuti on ristmiku kõrvalmaantee harule projekteeritud liiklussaared. Liiklussaarte eesmärgiks on suunata ja eraldada pöördeliiklust ning seeläbi vähendada ja konkretiseerida liiklusvoogude vahelisi konfliktpunkte. Samuti aitavad liiklussaared parandada ristmiku lõikumisnurka. Veel lisameetmena on Märjamaa-poolse haru pikiprofiil tõstetud, mis parandab nähtavust. Kasti ristmiku nähtavust on ette nähtud parandada järgmiselt:
• parandatud kõrvalmaanteede lõikumisnurki;
• projekteeritud teemaa-ala raadamine ja võsa eemaldamine;
• põrkepiirde pikkust on vähendatud selliselt, et oleks tagatud optimaalne külgnähtavus;
• teeviidad on tõstetus nähtavuskolmnurga alast välja;
• projekteeritud tänavavalgustus;
• lisaks põhimaanteele on ka kõrvalmaanteele projekteeritud tähispostid
Ehitustööde ajal on Kasti ristmikul Märjamaa haru liiklusele suletud. Ümbersõit toimub Haimre ristmiku kaudu. Olemasolev a/b peatus „Järta“ nihkub ca 100 m Märjamaa alevi poole Jaama ja Kasti tee ristmiku vahetusse lähedusse.