reede, 1. august 2014

Kasti tee ristmiku remont alates 6. augustist 2014Alates 6. augustist 2014 toimuvad teedeehitustööd Riigimaantee nr. 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 58,662-59,794; 62,747-64,770 ja km 67,263 Kasti ristmikul.
Ehitustööd kestavad kokku 2 kuud.
Kahel esimesel lõigul toimub teekatte remont, mille käigus ol.olev teekate saab uue asfaltkatte.
Kasti ristmikul toimub aga ulatuslikum ümberehitus.
Projektiga on tagatud võimalikult suures mahus ristmiku liiklusohutuse parendamine. Kasti ristmiku asukohas on põhimaanteele nr 4 projekteeritud vasakpöörde rajad mõlemale suunale. See võimaldab põhimaantee liiklejatel sooritada vasakpööret selliselt, et otseliiklejate liikumine ei ole takistatud.
Samuti on ristmiku kõrvalmaantee harule projekteeritud liiklussaared. Liiklussaarte eesmärgiks on suunata ja eraldada pöördeliiklust ning seeläbi vähendada ja konkretiseerida liiklusvoogude vahelisi konfliktpunkte. Samuti aitavad liiklussaared parandada ristmiku lõikumisnurka. Veel lisameetmena on Märjamaa-poolse haru pikiprofiil tõstetud, mis parandab nähtavust. Kasti ristmiku nähtavust on ette nähtud parandada järgmiselt:
• parandatud kõrvalmaanteede lõikumisnurki;
• projekteeritud teemaa-ala raadamine ja võsa eemaldamine;
• põrkepiirde pikkust on vähendatud selliselt, et oleks tagatud optimaalne külgnähtavus;
• teeviidad on tõstetus nähtavuskolmnurga alast välja;
• projekteeritud tänavavalgustus;
• lisaks põhimaanteele on ka kõrvalmaanteele projekteeritud tähispostid
Ehitustööde ajal on Kasti ristmikul Märjamaa haru liiklusele suletud. Ümbersõit toimub Haimre ristmiku kaudu. Olemasolev a/b peatus „Järta“ nihkub ca 100 m Märjamaa alevi poole Jaama ja Kasti tee ristmiku vahetusse lähedusse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar