kolmapäev, 28. november 2012

Sulu külamajas on külaline Paavo Kivine

Velise Kultuuri- ja Hariduse Selts kutsub: kolmapäeval, 5. detsembril kell 19 Sulu külamajas  spordiajakirjanik ja kirjastaja Paavo Kivine

Möödunud aastal valmis Paavo Kivisel põhjalik monograafia Velise juurtega vägimehest Georg Lurichist. Temast sel õhtul kõigepealt algatuseks juttu tehaksegi, et siis siirduda üldisematele spordiküsimustele ja hetkeolukorrale.

Ettevõtmist toetab Märjamaa valla külavanemate ühendus
Loe ka Paavo Kivise arvamuslugu ajalehest "Postimees", mis ilmus pärast Olümpiakomitee presidendi valimist.

esmaspäev, 26. november 2012

Sel aastal ostame jõulukingid kodukohast!

Ajaleht Raplamaa Sõnumid toetab algatust: Sel aastal ostame jõulukingid kodukohast! 
Hiljuti hakkas sotsiaalmeedias ringlema üleskutse osta selleks jõuluks kingid kohalikelt ettevõtjatelt / käsitöölistelt. Eesmärk on raha suunata anonüümsete suurfirmade asemel meie enda kohalikku kogukonda. Mõte ikka eelkõige selles, et jõulurõõm säiliks nii tegijal, kui saajatel. 
Ajaleht Raplamaa Sõnumid soovib toetada kampaaniat omapoolse pakkumisega Raplamaa ettevõtetele, asutustele ja äridele ning käsitöö tegijatele: 8. detsembril ilmub ajalehe erinumber, kus võimalus tutvustada oma toodangut, pakkuda kampaaniat või rääkida firma tegevustest. 
Reklaami hind on 15 € + km (tavahind 57 + km), suurus 4 moodulit (s.o 90X70 mm) Nii soodne kuulutamise hind kehtib ainult selles väljaandes, kui soovid enda kuulutust lisada, siis viimane aeg ühendust võtta on 5. detsember. Kui arvad, et just Sina või Sinu firma suudab inimestele mõnda toodet või teenust pakkuda, siis võta kindlasti ühendust. Lisainfo: kuulutused@sonumid.ee; 489 2130 või 524 1923

teisipäev, 20. november 2012

Märjamaa valla 2013. aasta kalender müügil

Trükikojast saabus äsja müügile järgmise aasta Märjamaa valla seinakalender. Seekordse kalendri on koostanud Märjamaa Muusika- ja Kunstikool, kes järgmisel aastal tähistab 25. tegutsemisaastat. Kalendri on kujundanud kunstiõpetajad Anne Aaspõllu ja Kersti Kokk.
Kalender on müügil järgmistes kohtades:  Märjamaa postkontor, Anni pood, AS Jats kontorikaubad, Karn, Tiina Lilleaed, Märjamaa raamatukogu, Valgu raamatukogu, Laukna tankla, Varbola kauplus, Kasti kauplus-tankla, Sillaotsa talumuuseum. 
Valla allasutustest ostes on kalendri hinnaks 2 eurot.

esmaspäev, 19. november 2012

Leo Villand:kultuurile pühendatud elu

Ilmunud on Emakeeleõpetuse Infokeskuste toimetised nr 7: Leo Villand: kultuurile pühendatud elu (Tallinna  Ülikool, 2012). Raamat sisaldab artikleid ja bibliograafiat tunnustatud pedagoogikateadlase, "kirjandiõpetuse isaks" tituleeritud Leo Villandist (1928-2010). Mälestusi jagavad raamatus tema kolleegid, õpilased ja lähikondsed.
Lisaks erialatööle, korraldas Leo Villand rohkelt kultuuriloolisi reise. Omapäraselt jagas ta ekskursioonid kaheks: on ameerika meetod ja jaapani meetod. Jaapani meetod on tulle bussis välja, kõndida ja jalgu sirutada. Ameerika meetod on sõita bussiga kohale, visata pilk läbi bussiakna välja, öelda ahah ja edasi sõita...

reede, 16. november 2012

120 aastat Teodor Lippmaa sünnist


Professor Teodor Lippmaa (aastani 1925 Lipman), sündis 17. novembril 1892 Riias. 1925. aastal  lõpetas ta Tartu ülikooli loodusteaduskonna, 1926. aastast oli samas dotsent ja 1930. aastast botaanikainstituudi ja Botaanikaaia direktor.1939 valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Lippmaa tegeles paljude valdkondadega. Peaasjalikult uuris Eesti taimkatet ja taimekooslusi, samuti taimepigmentide ökofüsioloogiat, ta oli üks esimesi kromatograafilise adsorptsioonimeetodi kasutajaist. Tema eestvõttel alustati 1934. aastal Eesti taimkatte kaardistamist. Taimekoosluste uurimisel arendas sünuuside meetodit. Uuris Lapimaa, Alpide, Põhja-Ameerika ja Põhja-Ameerika taimekooslusi, taimede rakumahla värvaineid ning edendas Eesti looduskaitset. Aastatel 1935–1938 oli ta Looduskaitse Nõukogu esimees ning ühtlasi 1935. aastal üks Looduskaitseaduse eelnõu koostajaist. Aastatel 1939–1941 oli Loodusuurijate Seltsi esimees.
Lippmaa ja tema perekond hukkus 27. jaanuaril  1943. aastal Nõukogude Liidu lennukite õhurünnakus Tartule, kui ühe pommitaja miin kukkus Botaanikaaias asuvasse Lippmaade korterisse. Ellu jäi vaid tol hetkel majast eemal viibinud Endel Lippmaa. Teodor Lippmaa monument asub Tartus, Ülikooli Botaanikaaias. 1982. aastal professor Teodor Lippmaa mälestuseks püstitatud ausamba autor on Olav Männi.
Märjamaa vallas Rangu külast viis kilomeetrit loodes asub kuue ruutkilomeetri suuruse pinnaga Rangu nõmm, kuhu Tartu ülikooli botaanikaprofessor Teodor Lippmaa (1892-1943) rajas enne sõda loometsade uurimise statsionaari. Uudse metoodika järgi uuris ta seal põhjalikult metsakooslusi ja neid mõjutavaid ökoloogilisi tegureid. Rangu nõmm oli taimegeograafi ja taimefüsioloogia professori Teodor Lippmaa üks viimaseid väliuurimise alasid. Siin teostati uuringuid maa peal, samuti oli suure kuuse otsa ehitatud 22-meetri kõrgune vaatlusplatvorm. Suvise tööperioodi ajal elati lähedalasuvas Virita talus. Lippmaa surma tõttu poolelijäänud uuringud lõpetas tema õpilane bioloogiadoktor Liivia Reinomägi - Laasimer (1918-1988).

1977. aastal püstitati Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna eestvõttel Rangu nõmmele mälestuskivi.Kasulik lisalugemine:
Eesti Loodus : populaarteaduslik kuukiri: nr 11/2012
Jõgisalu, Harri. Muistendid igavikust; Faatum, 2012. - 111 lk. : ill. - Sisaldab bibliograafiat.
Lehed ja tähed : looduse ja teaduse aastaraamat 5, Vaim ja aeg :MTÜ Loodusajakiri, 2009. - 254, [2] lk. : ill. - Sisaldab registrit.
Loometsad: Raplamaal 11. septembril 2001 toimunud konverentsi materjale/[koostaja Jüri Ehrpais ; toimetaja ja eessõna autor Ivar Etverk]. - Rapla :[EestiMetsaselts], 2001. - 63 lk. : ill. – Bibliograafia ettekannete lõpus
Põder, Rein. Kahekesi maailmas :[lühiproosat]; Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 236 lk. : ill
Raplamaa: Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. Loometsade riik; koostajad H. Kink, T. Petersoo; toimetajad A. - Tallinn :[Eesti] Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010. - 39, [6] lk. koos kaantega : ill., kaart. - Bibliograafia lk. 37-39. - Osa teksti ja kokkuvõte inglise keeles
Raplamaa pärandkultuurist ; koostaja Jürgen Kusmin; Eesti Loodusfoto, 2007. - 174, [2] lk. : ill. - Bibliograafia artiklite lõpus.- Sisaldab registrit.

Lisaks on infot Teodor Lippmaa kohta ka jätkväljaandes Õpilaste kodu-uurimistöid / Eesti Noorsootöö Keskus ; koostaja ja toimetaja Ene Luka 1983 nr 6 lk 38-45 peatükis "Professor Teodor Lippmaa Rangu Nõmme uurijana" autor Haivo Lippus.

esmaspäev, 12. november 2012

XVI Põhjamaade raamatukogunädal: Mitmekesine12.-18. novembrini toimub Põhjamaade raamatukogunädal. 
Vaata täpsemalt: http://bibliotek.org/et/

Põhjamaade raamatukogunädal on projekt, mis Põhjala Ühingute Liidu eestvedamisel püüdleb lugemise, Põhjamaade kirjanduse ning jutuvestmise traditsiooni tutvustamisele ja edendamisele Põhjamaades ning nende naabruses. Esmaspäeval, 12. novembril 2012 algab XVI Põhjamaade raamatukogunädal, mis on seekord pühendatud etlemisele, Põhjamaade suulisele traditsioonile ja kirjandusele.
Sündmused Eestis Põhjamaade raamatukogunädala raames.

2012. aasta raamatukogunädala plakati autor on Taani kunstnik ja raamatuillustraator Henrik Drescher (s.1955). 1967.a. emigreerus ta koos perega USA-sse. Käesoleval hetkel elab Hiinas. Drescheri töid eksponeeritakse pidevalt New York Times' is, Washington Post´is, Newsweek' is, Time och Rolling Stone' is. Raamatukogunädala teemast inspireeritud taies kannab endas erinevate kultuuriindentiteetide ideed ja iseloomustab samas ka meie igapäevaseid rollitäitmisi töö- ja eraelus.

kolmapäev, 7. november 2012

Pildigalerii kohtumiselt kirjanikega Märjamaal

Contra versus Lugeja
Märjamaal, 7. november 2012
Pildigaleriid kohtumiselt kirjanikega Märjamaa raamatukogus vaata siit.

teisipäev, 6. november 2012

Kirjanikud Märjamaa Valla Raamatukogus


Kolmapäeval, 7.novembril kell 15.00 kirjanikud 
Märjamaa Valla Raamatukogus:
Oled oodatud osalema!

EESTI KIRJANIKUD EESTI RAAMATUKOGUDES 2012

Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu korraldusel toimub 6.-9. novembrini traditsiooniline kirjanike raamatukogutuur. Tuuri toetavad Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.

pühapäev, 4. november 2012

Mati Terestal 9. novembril Sulu külamajas

Velise Kultuuri- ja Hariduse Selts kutsub:  reedel, 9. novembril kell 19.00 Sulu külamajas kohtume Lokuta külavanema ja Märjamaa valla lipu mitme mäe tippu viinud Mati Terestaliga. Kõneks tuleb mägironimine, näha saab ka matkapilte.

laupäev, 3. november 2012

Sillaotsal lauldi ühiselt regivärsilist poeemi Püha Rist

Heikki-Rein Veromann, Anne Maasik,  Mikk Sarv
Sillaotsa Talumuuseum lõpetas oma 30. juubeliaasta kontserdiga. Ettekandele tuli regilaulu vormis Villem Ridala poeem "Püha Rist" Anne Maasiku, Mikk Sarve ja Heikki-Rein Veromanni eestlaulmisel. Kaasa laulis ka kogu kuulajaskond.
Ridala, V. "Püha Rist"
(Eesti Kirikute Nõukogu, 2005)
Raamatu on illustreerinud Reti Saks ja  Inge Kudisiim.
Keeleteadlane ja kirjamees Villem Ridala  Wilhelm Grünthal alustas poeemi 1931. aastal ning kaante vahele jõudis see 2005. aastal. Regivärsivormis kirjutatud 27 000 värsiline poeem "Püha Rist" jutustab nelja Uue Testamendi evangeeliumi põhjal Jeesuse elust. Eesti Kirikute Nõukogu juures moodustati raamatu väljaandmiseks 12-liikmeline toimetuskolleegium, kuhu kuulusidd tuntud ja tunnustatud teoloogid ning rahvaluuleteadlased üle kogu Eesti (Ingrid Rüütel, Toomas Paul, Vello Salo, ka TÜ VKA rektor Anzori Barkalaja).
Loe ka Mikk Sarve blogist regivärsi pühadusest ja tähenduslikkusest.