pühapäev, 3. august 2014

Ilmus kogumik Märjamaa 650

Märjamaa Tunatoimkonna Toimetised II; Märjamaa 650: kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost. (Märjamaa, 2014, 432 lk, 29 cm). Tiraaž: 500 eks.
Sisukord:
Meriema 25. März 1364
Pilguheit Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloole
Märjamaa Apostliku Õigeusu kirik ja kogudus
Lääne-Eesti oletatavad ühendusteed ja teedevõrk 10.-17. sajandil
Muinasasumid ja- linnused ning pelgupaigad Märjamaa piirkonnas
Läänemaa, eriti Märjamaa piirkond, keskajal (1200-1562)
Ruunavere lahing ja selle eellugu
Märjamaa piirkonna mõisatest
Märjamaa lahing ja selle eellugu
Metsavendlusest Märjamaa kandis
Pilguheit Märjamaa piirkonna varasemasse ja hilisemasse ajalukku
Märkmeid Märjamaa piirkonna ajaloost
Märkmeid Märjamaa piirkonna loodusest
Looduskaitsest Märjamaa piirkonnas
Metsandus Märjamaa valla maadel 1940. aastani
Piirkonna alushariduse lugu
Laste õpetamisest Märjamaa kihelkonnas aastatel 1521-1893 ja siinse hariduselu algus
Orgita mõisast ja selles asunud kodumajanduskoolist
Märjamaa apteegi lugu
Märjamaa Haigla eilsest tänaseni
Märjamaa postside ajaloost 17. sajandist kuni 1941. aastani
Märjamaa tuletõrje, kaitseliidu ja politsei arengulugu
Rapla-Virtsu raudtee
Lisad: 
Läänemaa. Eriosa (väljavõte käsikirjast)
Märjamaa: Naaberkülast maailmani
Kirjandusallikaid Märjamaa piirkonnaloodus- ja kultuuriloo kohta
Sissejuhatus: Harri Jõgisalu
Koostaja: Tõnu Mesila
Artiklid erinevatelt autoritelt: Aet Reinhold, Tõnu Mesila, Andrus Ruhno, Sergei Seeland, Valdo Praust, Jaanus Kiili, Meinhard Uustalu, Toivo Meikar, Jürgen Kusmin, Leonhard Vaide, Toomas Kokk, Kees Vanamölder
Toimetajad: Jaanus Kiili, Jürgen Kusmin
Kaanekujundus, küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Raamatu hind: 20 eurot (raamatu müügihinnast 1 euro läheb Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali fondi).
Raamat on müügil Märjamaa Valla Raamatukogus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar