esmaspäev, 7. aprill 2014

Raplamaa Terviseedendaja 2014 on Riina Meidla

Maailma tervisepäeval tunnustas Rapla maavanem  neljandat korda maakonna sotsiaaltöö tegijaid ja rahva tervise edendajaid.
Raplamaa Tervisedendaja 2014 on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja Riina Meidla, kes nii Raplamaal kui Eestis inimeseõpetuse aine tähtsustaja. Tema eestvedamisel viiakse Raplamaal läbi 1999. aastast inimeseõpetuse aineolümpiaadi. Kusjuures Rapla oli  esimene maakond, kus hakati läbi viima ainevõistlusi inimeseõpetuses ning see on on olnud väga oluline inimeseõpetuse ja laste tervise väärtustamisel.
Riina Meidla on Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige. Tema ärgitusel toimus aastal 2010 esimene vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad, kus Riina koostas 7. klassidele olümpiaadi ülesanded. Riina. Meidla on ka Rapla maakonna inimeseõpetajate ainesektsiooni juhataja ning ta kuulub Rapla maakonna tervisenõukogusse. Riina Meidla on olnud aastaid Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi juhatuse liige ning esmaabikoolitaja. 

Raplamaa Sotsiaaltöötaja 2014 on Alu Rahvaõpistu Seltsi juhataja ja eestvedaja Maie Sepper. Alu Rahvaõpistu Seltsi eesmärgiks on pakkuda täiskasvanutele võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi tööturul, tähtsaks peetakse elukestvat õpet, seda sõltumata vanusest. Maie Sepperi tegevuse väga oluliseks suunaks on olnud koolitada sotsiaalhoolekandetöötajaid, kes hiljem on leidnud rakendust nii avahooldustöötajatena, hoolekande asutustes kui ka maakonnahaiglas. Maie Sepper on sotsiaalala koolitustel õppijatele korraldanud erinevates asutustes praktikaid - nii maakonnas, Diakoonia haiglas kui ka näiteks Soomes.

Maavanema tänuüritus toimub 11.aprillil Rapla Kultuurikeskuses.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar